אין נזק,

כמובן שאכילה מרובה באופו כללי היא לא מומלצת.