צריך להרגיל את הגוף לאכול בשעות קבועות ומנות קבועות,

צריך להבין, הכל זה עניין של הרגל,

לכן יכול להיות שבהתחלה לא נרגיש תחושת שובע אבל לאחר זמן מה הגוף יתרגל,

ונרגיש תחושת שובע, אפילו ממנות קטנות יותר.