כתוב ברמב"ם שחסידי אומות העולם, הגויים שמקיימים שבע מצוות בני נוח

יש להם חלק לעולם הבא. ואמנם החלק הזה זה לא כמו הנשמה האלוקית של

עם ישראל, אלא אם כן הוא יתגייר, אז זה משהו אחר. אבל יש לו חלק, יש לו

חלק שנשאר, זה נקרא 'חיצוניות העולמות' ויש להם חלק לעולם הבא, בתנאי

שהם מקיימים שבע מצוות בני נוח. לא לרצוח, לא לנאוף וכו', דיינים – תקראו

את זה בספר החינוך.