כדי להתרשם מהאתר תוכלו לשמוע שיעורים בקטגוריית שיעורי חינם. וכן, כל רבע שעה ראשונה בכל שיעור הוא חינמי.


טכנית, אין אפשרות לפתוח מנוי ללא פירטי תשלום.