במערכת הנוכחית של האתר אין אופציה טכנית לשנות בכלל את סכום החיוב.

לכן לא נוכל להתחשב במצב הכלכלי, עמכם הסליחה.


(לכתחילה עשינו את כל השיעורים כולל שעורי הבריאות במחיר כזה כדי שיהיה נח לכל כיס גם לאלה שקשה להם).