המנוי הינו לבית אב, וניתן להעברה רק לבני המשפחה הנכנסים להגדה זו.