מזינים את פירטי האשראי כרגיל, ובשורה שצריך להזין תעודת זהות של בעל הכרטיס, מזינים תשע פעמים את הספרה אפס.