במידה והשאלה היא שאלה עניינית ולא שאלה אישית, יש לשלוח את השאלה אלינו דרך הצור קשר באתר "בסוד הדברים"


או באימייל, ואנחנו נענה על השאלות פה במרכז מידע, שאלות שהם אישיות ולא ענייניות לא יקבלו מענה.