באתר מתחדשים כל שבוע שני שיעורים בנושאים שונים, שלושה שיעורים בזוהר, ועוד שיעור בפרשת השבוע. 

(באופן כללי כל השיעורים שהרב יובל מוסר מתעדכנים באתר).