כדי לבטל את המנוי לאתר צריך להתחבר עם פרטי המשתמש, לאחר מכן בצד שמאל למעלה מופיע שם המנוי,

יש ללחוץ על השם ולהיכנס לאופציית הגדרות, בדף הגדרות מופיע ניהול מנוי, בניהול המנוי לבחור 'ביטול מנוי'.