המנוי לאתר מתחדש באופן אוטומטי לאחר 30 יום מהחיוב האחרון.